Home > Shop Products > All Games >

Mercado de Lisboa - Thailand

Mercado de Lisboa - Thailand


 
Our Price: $39.99
Sale Price: $35.99
You save $4.00!
1 - 4
14 and up
30-45 minutes
Designer: Vital Lacerda, Julián Pombo
Disclaimer: This product is not eligible for promotional offers and coupons.


Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code: 102321-TH

Description
 

ใน Mercado de Lisboa ผู้เล่นซื้อขาตั้งในตลาด เปิดธุรกิจใหม่ที่มีอิทธิพลต่อขาตั้งเหล่านั้น และนำลูกค้ามาสู่พวกเขาMercado de Lisboa เป็นเกมเติมคำที่มีกลไกการจัดตำแหน่งตามระบบการสร้างเมือง Lisboa ผู้เล่นจ่ายเงินเพื่อเป็นเจ้าของสแตนด์ในตลาดและเปิดร้านอาหารข้างๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรและดึงดูดลูกค้าที่ได้รับเงินสำหรับผู้เล่นที่มีสแตนด์ที่เข้าชุดกัน Mercado de Lisboa เป็นเกมที่เล่นอย่างรวดเร็วด้วยกฎที่ตรงไปตรงมาและเรียนรู้ได้ง่ายพร้อมตัวเลือกยุทธวิธีที่ลึกซึ้งส่วนประกอบ:


เกมกระดาน

กระเบื้องตั้งพื้น 35 แผ่น (อย่างละ 7 แผ่น)

กระเบื้องร้านอาหาร 12 แผ่น (อย่างละ 2 แบบ)

35 กระเบื้องลูกค้า

32 ขาตั้งไม้ (8 ในแต่ละสีของผู้เล่น)

54 เหรียญ (6x10s, 21x5s, 21x1s)

1 ถุงผ้า

หน้าจอผู้เล่น 4 คน

Nı Mercado de Lisboa p̄hū̂ ln sụ̄̂x k̄hā tậng nı tlād peid ṭhurkic h̄ım̀ thī̀ mī xithṭhiphl t̀x k̄hā tậng h̄el̀ā nận la nả lūkkĥā mā s̄ū̀ phwk k̄heāMercado de Lisboa pĕn kem teim khả thī̀ mī klkị kār cạd tảh̄ǹng tām rabb kār s̄r̂āng meụ̄xng Lisboa p̄hū̂ ln c̀āy ngein pheụ̄̀x pĕn cāk̄hxng s̄tnd̒ nı tlād la peid r̂ān xāh̄ār k̄ĥāngpheụ̄̀x phem p̄hl kảrị la dụngdūd lūkkĥā thī̀ dị̂ rạb ngein s̄ảh̄rạb p̄hū̂ ln thī̀ mī s̄tnd̒ thī̀ k̄hā chud kạn Mercado de Lisboa pĕn kem thī̀ ln xỳāng rwdrĕw d̂wy kḍ thī̀ trng pị trng mā la reīyn rū̂ dị̂ ng̀āy phr̂xm tạw leụ̄xk yuthṭhwiṭhī thī̀ lụksụ̂ngs̄̀wnprakxb:


Kem kradān

krabeụ̄̂xng tậng phụ̄̂n 35 p̄h̀n (xỳāng la 7 p̄h̀n)

krabeụ̄̂xng r̂ān xāh̄ār 12 p̄h̀n (xỳāng la 2 bb)

35 krabeụ̄̂xng lūkkĥā

32 k̄hā tậng mị̂ (8 nı t̀la s̄ī k̄hxng p̄hū̂ ln)

54 h̄erīyỵ (6x10s, 21x5s, 21x1s)

1 t̄hung p̄ĥā

h̄n̂ā cx p̄hū̂ ln 4 khn