Home > Shop Products > All Games >

Mercado de Lisboa - Chinese

Mercado de Lisboa - Chinese


 
Our Price: $39.99
Sale Price: $35.99
You save $4.00!
1 - 4
14 and up
30-45 minutes
Designer: Vital Lacerda, Julián Pombo
Disclaimer: This product is not eligible for promotional offers and coupons.


Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code: 102321-CN

Description
 

在 Mercado de Lisboa,玩家在市场上购买展位,开设影响这些展位的新业务,并将客户带到他们面前。Mercado de Lisboa 是一款带有基于 Lisboa 城市建设系统的瓷砖放置机制的巧妙填充游戏。 玩家花钱在市场上拥有摊位并在他们旁边开餐馆以提高利润并吸引为匹配摊位的玩家赚钱的客户。 Mercado de Lisboa 是一款快节奏的游戏,规则简单易学,战术选择丰富。成分:


游戏板

35 个立牌(每种 7 个)

12 个餐厅瓷砖(每种类型 2 个)

35 个客户图块

32 个木制支架(每种玩家颜色 8 个)

54 个硬币(6x10s、21x5s、21x1s)

1个布袋

4 个播放器屏幕

Zi Mercado de Lisboa, wnjiā zi shchǎng shng gumǎi zhǎnwi, kāish yǐngxiǎng zhxiē zhǎnwi de xīn yw, bng jiāng kh di do tāmen minqin.Mercado de Lisboa sh yī kuǎn di yǒu jīy Lisboa chngsh jinsh xtǒng de czhuān fngzh jīzh de qiǎomio tinchōng yux. Wnjiā huā qin zi shchǎng shng yǒngyǒu tānwi bng zi tāmen pngbiān kāi cānguǎn yǐ tgāo lrn bng xīyǐn wi pǐpi tānwi de wnjiā zhunqin de kh. Mercado de Lisboa sh yī kuǎn kui jizu de yux, guīz jiǎndān yxu, zhnsh xuǎnz fēngf.Chngfn:


Yux bǎn

35 g l pi (měi zhǒng 7 g)

12 g cāntīng czhuān (měi zhǒng lixng 2 g)

35 g kh t kui

32 g m zh zhīji (měi zhǒng wnjiā yns 8 g)

54 g yngb (6x10s,21x5s,21x1s)

1 g bdi

4 g bfng q pngm