Home > Shop Products > All Games >

Incan Gold - Japanese

Incan Gold - Japanese


 
Our Price: $29.99
3 - 8
8+
20 - 40 min.
Designer: Bruno Faidutti, Alan R. Moon


Availability: Usually Ships in 24 to 48 Hours
Product Code: 102188-JP

Description Rulebooks & Downloads
 
インカンゴールドの最新版は、新しいカバーアートとカスタムプレーヤーのミープルを備えています!

インカンゴールドは受賞歴のあるゲームで、プレイヤーは廃墟の寺院に向かうときに運を押し上げ、最も多くの宝石を見つけようとします。毎ターン、カードがめくられ、寺院で見つかるゴールドが増えるか、危険が示されます。プレイヤーは、獲得した戦利品を保持して脱出を試みるか、利益の増加を期待して寺院にとどまることができます。プレイヤーが脱出すると、寺院のプレイヤーは見つかった金の山ごとに大きなシェアを獲得しますが、同じハザードカードが2回引かれると死ぬリスクもあります。このゲームは最大8人でプレイできるため、パーティーやその他の集まりで、プレイヤーが寺院にとどまるか離れるかを決定するので、非常にうまく機能します。高品質のコンポーネントと魅力的なテーマを備えたIncanGoldは、楽しいゲームを探している大規模なグループの最初の選択肢になります。

GRYPHON BOOKSHELF SERIES#6

コンポーネント:
ゲームボードを作るための5枚のテンプルカード
8つのカスタムプレーヤーMeeples(NEW)
クエストカード30枚(トレジャーカード15枚、ハザードカード15枚)
アーティファクトカード5枚
110個のトレジャーピース(60ターコイズ、30オブシディアン、20ゴールド)
Inkangōrudo no saishinhan wa, atarashī kabāāto to kasutamupurēyā no mīpuru o sonaete imasu! Inkangōrudo wa jushō-reki no aru gēmu de, pureiyā wa haikyo no jiin ni mukau toki ni un o oshiage, mottomo ōku no hōseki o mitsukeyou to shimasu. Mai tān, kādo ga mekura re, jiin de mitsukaru gōrudo ga fueru ka, kiken ga shimesa remasu. Pureiyā wa, kakutoku shita senri-hin o hoji shite dasshutsu o kokoromiru ka, rieki no zōka o kitai shite jiin ni todomaru koto ga dekimasu. Pureiyā ga dasshutsu suru to, jiin no pureiyā wa mitsukatta-kin no yama-goto ni ōkina shea o kakutoku shimasuga, onaji hazādokādo ga 2-kai hika reru to shinu risuku mo arimasu. Kono gēmu wa saidai 8-ri de purei dekiru tame, pātī ya sonohoka no atsumari de, pureiyā ga jiin ni todomaru ka hanareru ka o kettei surunode, hijō ni umaku kinō shimasu. Kōhinshitsu no konpōnento to miryoku-tekina tēma o sonaeta IncanGold wa, tanoshī gēmu o sagashite iru ōkibona gurūpu no saisho no sentakushi ni narimasu. GRYPHON BOOKSHELF SERIES# 6 konpōnento: Gēmubōdo o tsukuru tame no 5-mai no tenpurukādo yattsu no kasutamupurēyā Meeples (nyū) kuesutokādo 30-mai (torejākādo 15-mai, hazādokādo 15-mai) ātifakutokādo 5-mai 110-ko no torejāpīsu (60 tākoizu, 30 obushidian, 20 gōrudo)

Related Products
Incan Gold: Replacement Deck of Cards Incan Gold: Full set of Gems Incan Gold (2018)
Our Price: $9.99
Sale Price: $4.00
Sale Price: $25.00
Incan Gold: Replacement Deck of Cards Incan Gold: Full set of Gems Incan Gold (2018)